Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 Terms    0 Ordlister    2 Followers    23296 Viewers

Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 Terms    0 Ordlister    2 Followers    23296 Viewers

Paris Hien's Terms

Đẩy

General; Miscellaneous

anh ta không muốn nhận quà nhưng cô ấy đã đẩy nó vào tay anh

Nguyên tắc

General; Miscellaneous

Một chân lý hoặc đề xuất cơ bản là nền tảng cho một hệ thống niềm tin

Phụ lục

General; Miscellaneous

Phụ vào, thêm vào như một phần phụ bổ sung, đặc biệt là đối với tài liệu.